19 Mayıs 2022 Perşembe
Süresi Kendiliğinden Uzatılan Sözleşmelerde Damga Vergisi

Ahmet Güzel

Süresi Kendiliğinden Uzatılan Sözleşmelerde Damga Vergisi

Gelir İdaresi esas itibariyle her sözleşme için damga vergisi uygulanmasını kabul eder.

Damga Vergisi Kanununda istisna kapsamına alınan sözleşmeler olsa da temel olarak anılan Kanun bakımından uygulama itibariyle kavranan sözleşmelerdir. Sadece damga vergisi hesaplanmaz ve ödenmez.

Kendiliğinden Uzayan Sözleşmeler…            

Damga Vergisi Kanununa göre; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi tutulmuştur.

Aynı Kanuna göre mukavelenamelerin (sözleşmelerin) müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Kanunun belirtilen hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi ile Yargı;

  • “süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulamasını”

mukarrer irade beyanlarında bulunmuşlardır.

Uygulama…

Buna göre istisna kapsamında olmayan süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerde;

  1. Şerh koymak veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlemek suretiyle
  2. Söz konusu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmadan ve
  3. Ayrıca yeni tarihli bir sözleşme imzalanmadan

sözleşme süresinin kendiliğinden uzaması durumunda sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekir.

İzleyen yıllar için ayrıca sözleşme düzenlenmesi halinde sözleşme maddeleri aynı olsa dahi damga vergisi hesaplanacak ve ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Diğer taraftan; vergi dairelerinin bu tür uygulamalarda damga vergisi hesaplama yönünde uygulamalara imza attığını ifade etmek lazım.

8.07.2019 (Ahmet Güzel)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Bize “Erdoğan’ı Teslim Edin” Diyorlar

Bütçeleme Yapan Ayakta Kalır

Avrupa İçin Zehirli Türkiye İçin Fırsat

Enfas-ı Haberden Yeni Bir Söz, Yeni Bir Bakış