19 Mayıs 2022 Perşembe
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-2

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-2

Geçtiğimiz hafta bir değerlendirmede bulunmuştuk. Eğitim camiasının ve eğitim kurumlarında görevlendirilen okul idarelerin nabzını, düşüncelerini yansıtmaya kaldığımız yerden devam edelim.

Yeni yönetmelikle birlikte Müdür Başyardımcılığı norm kadrosu kaldırıldı.

Gerek mevcut müdür başyardımcıları gerek müdür ve müdür yardımcıları; okullarda müdür olmadığı sırada okulu başyardımcıların yönettiğini, adeta okulların belkemikleri olduklarını ve haklarını teslim etme babında okullarda var olan yükün büyük bir bölümünü üstlenerek iş yükünü hafiflettiklerini söyledikten sonra, ilerleyen yıllarda tekrar yapılacak bir yönetmelik değişikliği ile müdür başyardımcılığı kadrosunun geri getirileceğine inandıklarını söylüyorlar.

Görüştüğüm idarecilerden bağımsız olarak benim şahsi kanaatim, müdür başyardımcılığı kadrosunun kaldırılmasının isabetli bir tercih olduğu yönünde. Yalnız yönetmelikte görevde olan mevcut müdür başyardımcılarının görev sürelerinin dolması halinde tekrar müdür başyardımcısı olarak değil de müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunabileceklerinden bahsediliyor. Oysaki bir müdür başyardımcısı ile bir müdürün alabileceği maksimum ek ders saat sayısı, toplu sözleşmeye dayandırılarak yönetici görevi karşılığı gireceği haftalık ders saati sayısı, nöbet görevine dahil olmamaları başta olmak üzere birçok özlük hakları neredeyse eşdeğerdir. Bu açıdan görev süresi dolan bir müdür başyardımcısının, müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilmesinden ziyade bir okul müdürü olarak görevlendirilme isteğinde bulunmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Bir diğer husus ise görev süresi dolması halinde yeniden görevlendirilecek okul müdürleri ile müdür olmayıp ilk defa görevlendirilme talebinde bulunmak isteyen müdür adayları ile ilgili…  Görev süresi dolan müdürler yeniden görevlendirilmek istediklerinde yazılı veya sözlü sınava girmeden sadece Ek-1 formu üzerinden hesaplanacak puan üstünlüğüne göre görevlendirilmeleri gerçekleşecektir. Bu formda genel anlamda hizmet süresi, idarecilik süresi ve ödül sayısı fazla olan idarecilerin puanlarının daha yüksek çıkmasına olanak tanıyan bir formdur. Yani tabiri caizse öğretmenlik mesleği ile idarecilik mesleğinde daha kıdemli/tecrübeli olan idarecilere daha fazla puan çıkacaktır. Dolayısıyla güzel okullar ya da iyi okullara tecrübeli idareciler talip olursa yerleşmeleri kolay olacaktır. Daha az tecrübeli idareciler ise daha az iyi okul veya daha az güzel okullarda görev almak durumunda kalacaklardır. Bu da beraberinde çoğunluğu iyi olmak üzere, hem iyi hem de kötü sonuçları doğuracaktır. Kahir ekseriyeti iyi sonuçlar doğuracağı nedeni ile yönetmeliğin bu kısmı okul idareleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade etmeliyim.

Yalnız ilk defa görevlendirilecek okul müdür adayları ise hem yazılı hem de sözlü sınava girmeleri gerekiyor. Sadece sınava girip ter dökmeleri yetmiyor. Normu boş bulunan okul müdürlükleri de olmalı ki görevlendirilebilsinler. Bu nedenle ilk defa görev alacak müdür adayları “Mevcut okul müdürleri yeniden görevlendirildiğinde bize görevlendirilmek için okul kalır mı? Ya bizim görev alabileceğimiz okullar kalmazsa ya da iyi okullara tecrübeli müdürler gitse ve bize vasat okullar kalsa?” diye endişelerini dile getiriyorlar. Hem ilk defa görev alacak olmaları yani kısmen tecrübesiz olmaları hem de bu yönetmeliğin uygulanması ile birlikte daha vasat okullarda görev alabilecek olmaları nedeni ile yeniden görevlendirilecek müdürler kadar memnun olmazlarsa da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği kahir ekseriyetle beğendiklerini nezaketle ifade ediyorlar.

Yönetmeliği incelediğinizde, üzerinde çalışılmış, kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve başarılı bir idarecilik sistemi tesis edeceği yönünde bir izlenim bırakmaktadır.

Emeği geçen devlet yöneticilerini, bakanlığın öncü kadrolarını, bürokratlarını tebrik ederken, eğitim sistemimize katkı sunan herkese minnet ve şükranlarımızı sunmak durumundayız.

Türkiye’deki yeni siyasal sistem beraberinde yeni bir eğitim yöneticilik sistemini tesis ederek çocuklarımızı daha güvenli ve daha başarılı bir eğitim ortamlarına kavuşturacağına benziyor. Sonuçlarını ise bekleyip göreceğiz.

 

6.07.2018 (Özkan Erdem)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-1

Milli Vicdanın Sesi…