19 Ocak 2022 Çarşamba
MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-1

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-1

21 Haziran 2018 tarihinde 30455 sayılı bir yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.  İlgili yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında “Yönetici görevlendirme” ile ilgili detayları içeriyor.
Yönetmeliği satır satır, kelime kelime okuyup anlamaya, öğrenmeye çalıştım. Türkiye’nin muhtelif illerinde yönetici olarak görev yapan binden fazla idareci ile görüştüm, bu yönetmelik ile ilgili tartışmalara şahit oldum. Dönütler aldım. Birkaç serilik yazı yazmaya karar verdim.  Hem kendi görüşlerime hem de binden fazla idareci ile yaptığım görüşmede dönütlerden öğrendiklerime dayanarak eleştirmek ya da yermek değil de  tamamen iyi niyetle, destek olmak, katkı sunmak, çorbaya tuz katmak niyetiyle yazacağım.

Şöyle ki;
Yönetmeliğin 5.Maddesi’nin c bendinde; “Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak” denilmektedir. Genelleyemezsek de birçok okulda, okul idaresi; ani çıkan veli görüşmeleri, disiplin olayı toplantıları, kavgalar, beklenmedik bir zamanda çıkan bir iş veya işlemi gerçekleştirmek vb nedenler ile yani şu veya bu sebeple elinde olmadan çoğu zaman derse girememektedir. Bu açıdan aniden çıkan okul işi ile ilgili bir durumda derslerin boş geçmemesi adına, kendi branşı ile ilgili bir derse girmek yerine ilerleyen haftalarda telafisi daha kolay olan Seçmeli Proje Hazırlama, Seçmeli Sosyal Etkinlik gibi seçmeli derslere girmeyi tercih etmektedirler. Bu nedenle okul idarelerinin girdikleri dersler, kahir ekseriyetle, tüm branşların ortak olarak girebileceği türden dersler olmaktadır. Dolayısıyla ‘öğretmen olarak atanabilme’ önkoşulu bir nevi boşluğa düşmüş ya da hüviyetini kaybetmiş oluyor.

Ayrıca şunu da eklemek isterim; öğretmen olarak atanabilecek nitelikteki bir okulda yöneticilik yapabileceğine imkan tanınmasının en önemli sebebi, muhtemelen, o türdeki okulda okutulan dersleri, işleyişi daha yakından biliyor, tanıyor olmasından kaynaklıdır. Yalnız meslek liselerini düşününce bunun aksi söz konusu. Örneğin Otomotiv Öğretmeni biri, aylık karşılığında Mesleki Gelişim dersini okutabileceği nedeni ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmeleri’nin ya da Yiyecek İçecek Hizmetleri’nin bulunduğu bir meslek lisesine müdür yardımcısı hatta müdür olarak görevlendirilebiliyor. Dolayısıyla bu tür bölümlerin/alanların atelyeleri, işletmelerde beceri imkanları, alan/dal ile mesleki dersleri hakkında pek bir aşinalığı yok. Bu zorluğu yönetmeliği açıp, tebliğler dergisinden bakarak aşmaktadır. Hatta bu zorluğu aşıp okulunu bulunduğu ilde en başarılı okullardan birine dönüştüren ve o okulda branşı olmamasına rağmen bunu yapan okul müdürleri tanıyorum. Bu açıdan öğretmen olarak atanma koşulunun ilgili yönetmelikte kaldırılmasının daha doğru olacağına inanıyorum. Bir meslek lisesine, Matematik, Fizik, Tarih gibi bir branş öğretmenin idareci olarak görevlendirilmesi ve meslek dersleri, atelyeler, işletmelerde beceri eğitimi, koordinatörlük, alan/dal şefliği gibi konulara yabancı olmasına rağmen idarecilik yapmasına imkan tanınıyorsa, pratikte zorluğu, kolaylığı, uygulanabilirliği ne olur bilemiyorum ama bir yasal düzenleme ile meslek dersi öğretmenlerine de Anadolu Liselerinde idarecilik yapmalarına imkan tanınmalıdır. Meslek Liselerinde idarecilik yapan atelye ve laboratuar öğretmenleri şu şekilde düşünmektedirler; “Bizler, zaten meslek liselerinde fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya gibi kültür derslerini de okutuyoruz. Bu derslerin işleyişi ile ilgili öğretmenlerimize zaten yardımcı oluyoruz. Ve sürekli onlarla iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bu derslere yabancı kişiler değiliz. Bizler Anadolu liselerine görevlendirildiğimiz takdirde çok başarılı bir şekilde yöneteceğimizi ve başarılarına katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Asıl sıkıntı olan, Anadolu Liselerinde yıllarca öğretmenlik ya da idarecilik yapmış bir öğretmenin gelip Meslek Lisesine idarecilik yapmasıdır. Kan uyuşmazlığı buradan kaynaklanmaktadır.” diyerek Anadolu liselerine idareci olarak atanmak istediklerini belirtmektedirler.

Haftaya, ilk defa atanacak veya yeniden görevlendirilecek müdürler ile, müdür başyardımcılığı görev tanımının kaldırılmasına değinip eğitim camiasının görüşlerini yansıtacağım. 

27.06.2018 (Özkan Erdem)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği-2

Milli Vicdanın Sesi…