19 Mayıs 2022 Perşembe
Kurban Bayramı…

Mehmet Nezir Gül

Kurban Bayramı…

Cuma günü çifte bayram.
Tatlı koşturmacalar devam edecek. Duygusallıklar, heyecanlar, hüzün ve sevinçler zirve yapacak. Ziyaretler, bekleyenler, beklenenler yolları arşınlayanlar, umut kırıklıkları, yenilenen mutluluklar birbirini kovalayacak.
Ve derken bu günler de geçecek.
Bayram bizi bırakıp gidecek.
Acaba geride ne bırakacak?
Kurban Allah'a yakın olmaktır…
Bir semboldür, bir şiardır.
Atamız İbrahim'le zirveyi yaşayan kurban; gerçek anlamda Allah'a yakın olmanın, rızasına ermenin, O'na yaklaşmanın adıdır. (Saffat, 37/102 v.d.)
Sevgisine, rızasına eriş vesilesidir.
Kurban sunmakla bir mümin, canı ve bedeni yerine bir bedel ve fidye olarak (Saffat 37/107) sunmuştur. Artık bundan sonrası kulluğun gereğini yerine getiriştir.
Şeytandan, nefisten, şehvetten, kan dökmekten, yalan ve yanlış ideolojilerden, dünyaya bağlılıktan uzaklaşmadır.
Çünkü bir kul, Allah'a yaklaştıkça bunlardan uzaklaşır.
Kurban içimizdeki kötülükleri öldürmektir…
Kurbanla birlikte feda ettiğimiz; bir keçi, koyun veya sığır değildir, olmamalıdır.
Kurbanla öldürdüğümüz; benliğimizi saran hırslarımızdır.
Dünyaya olan bağlılığımızdır.
Haksızlık ve zulümdür.
Yalan, iftira, şehvet ve duygusuzluktur.
Kurban takvaya eriş sürecidir…
Ruhu arındırmadır.
İlahi sınırları gözetme hassasiyetine ermektir.
Emirleri yerine getirme, yasaklarından kaçınma hassasiyetidir.
Yoksa Allah'ın, ete ve akan kana hâşâ ihtiyacı yok. Bizim bu vesileyle arınma mecburiyetimiz vardır.
“Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız ulaşır.” (Hacc 22/37)
Allah'a şükürdür…
Kurban yardımlaşmadır…
Kurban sevgi ve kardeşliktir…
Kurban ümmet bilincine ermedir…
Kurban içtimadır…
Kurban bayramdır…
Bayram sevinç sunumu ve paylaşımıdır.
Acıları, kederleri, sıkıntı ve zorlukları aşmak için teneffüs yapmaktır.
Sürekli hüzün makamında bulunmak, hele hele bayram günlerinde hüznü sürdürmek, Peygamber (as) buyruğuna aykırıdır. Onun için kurbanla gelen bayramı, bir bayram güzelliğinde, letafetinde, sırrında sürdürmek gerekir.
Kurban bir şenliktir…
Ve kurban tekbirdir…
Allahu Ekber!
Allah en büyüktür!
Kendini büyük diye sunan, pazarlayan Firavunlara, Nemrudlara, Ebu Cehillere karşı Allah'ın büyüklüğünü haykırıştır.
Allah'ın dışındaki varlıkların hepsinin O'na muhtaç oluşunu haykırıştır.
Süper güçlerin, holdinglerin, omuzu kalabalıkların, ağzı laf yapan ve milyonları peşinde sürükleyenlerin, meydanları coşturanların değil, Hayy ve Kayyum olan Allah'ın büyüklüğünü haykırıştır.
“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allahu ekber, velillâhil hamd: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Ve (tüm) hamd, Allah'a mahsustur.”
Peygamber Efendimizin önem verdiği bir bayramdı. Bu günlerde bol bol tekbir getirir, dua eder, ashabıyla bir araya gelir, farklılığı hissettirirdi. Bu günlerin, yeme, içme ve Allah'ın zikir günleri olduğunu belirtirdi. Efendimiz (as), kurban gününün Müslümanlar için bayram kılındığını haber vermiştir. “Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Allah onu bu ümmet için bayram yapmıştır.” (Ebu Davud, Tirmizi)
Allah Resulü Medine'ye geldiğinde, onların eğlence yaptığı iki günleri vardı. ‘Nedir bu günler?' diye sordu. Şöyle dediler: ‘Onlar cahiliye devrinde oynadığımız günlerdir. Bunun üzerine Efendimiz (as), şöyle buyurdu: ‘Allah size bu iki günün yerine daha iyisini ihsan etmiştir. Kurban ve Ramazan bayramı.” (Ebu Davud, Nesei) “Allah katında günlerin en büyüğü Kurban bayramı günü ve Karr (ertesi) günüdür.” (Ebu Davud)
Bu günde gereken temizlik yapar, saç, sakal, bıyıklarını düzeltir, etek tıraşı olur, tırnaklarını keserdi. (Ebu Davud, Nesei, Tirmizi)
Kurban bayramı günü Cenab-ı Allah'ın en çok hoşuna giden şeyin kan akıtmak/kurban kesmek olduğunu haber vermiştir. (Tirmizi) Kurban bayramından önce hurma dâhil herhangi bir şey yemezdi. İlk olarak kurbanından yerdi. (Tirmizi)
Efendimiz (sav)'den…
“Âdemoğlu, kurban bayramı günü kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kurban, Kıyamet gününde, boynuzları, kılları, tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden Allah katındaki bir mekâna düşer (kabul olur.) artık gönülleriniz kurban kesmeniz sebebiyle hoş olsun.” (Tirmizi, İbn-i Mâce)
Sizin ve ailenizin Bayramı mübarek olsun.
31.08.2017 (Mehmet Nezir Gül)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz