5 Aralık 2020 Cumartesi
VERGİ UZMANLARI KAYIP DIŞI BİR RAPOR HAZIRLADI

VERGİ UZMANLARI KAYIP DIŞI BİR RAPOR HAZIRLADI

Gelir İdaresi Vergi Uzmanları Topluluğu, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için bir rapor hazırladı.Raporda etkin bir vergi idaresinin hala oluşturulmadığı tespiti yapılarak bazı önerilerde bulunuldu

MEHMET GÜNGÖRDÜ

 

Gelir idaresi vergi uzmanları topluluğu kayıt dışı ekonomi ile mücadele tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele projeleri geliştirilmekte ve bu hususta eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.

 

Uzmanlar,Ancak yıllardır yürütüle gelen bu çalışmaların vergi kayıp ve kaçağını azaltıcı etkisi çok fazla olmamıştır. Kayıt dışı ekonomiye yol açan en önemli nedenlerin başında etkin bir vergi idaresinin olmaması ve vergi denetiminin yetersizliği gelmektedir. Vergi Denetiminin yetersizliğini gidermek hususunda gerekli adımlar atılarak Vergi Denetim Kurulu kurulmuştur. Fakat etkin bir vergi idaresinin oluşturulması hususunda güçlü adımlar halen atılamamıştır. Aksine vergi idaresinin bu mücadeledeki güçlü yetkileri zaman içinde elinden alınmış ve alınmaya da devam etmektedir.

İletişim ve bilgi teknolojisini kullanarak uzmanların dijital takip ve elektronik denetime geçişleri tamamlanamadığından “e-mükellef” projesinin  bir ayağı eksik kalmıştır.

Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve bu sayede vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerinin artırılması ulaşılması gereken önemli bir hedeftir. Etkin vergi idaresi cezalandırıcı olmanın yanı sıra, eğitici, öğretici ve yönlendirici olmalıdır. Bunun içinde gelir idaresinin daha güçlü ve etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk yapılacak eylem planı vergi dairelerinin fonksiyonel yapılarında ve görevlerinde yapılacak yapısal reformlardır.

Merkez birimlerden tüm mükellef ve mükellef gruplarına ulaşmak, onlara hızlı ve etkin bir hizmet vermek mümkün bulunmamaktadır. Teknoloji tabanlı uygulamalarla dijital dönüşüme önem vererek vergi dairesi personelinin bu doğrultuda eğitilip yetkilerinin artırılması kayıt dışı ekonomi ile mücadelede büyük önem arz etmektedir.

Hızlı ve etkin bir idari yapı kurulması düşünülen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu bir vergi idaresi için bürokrasinin etkisinin azaltıldığı, tüm vatandaş ve mükelleflere hızlı bir hizmet ve bilgi verebilecek yapının güçlü vergi idaresi içinde güçlü vergi dairesi olduğunu düşünerek ekte yer alan raporumuz hazırlanmış olup tek amacımız  güçlü Türkiye ekonomisi için çalışmaktır.

 

 

14.05.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz