1 Nisan 2020 Çarşamba
BORAZAN 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNÜ KUTLADI

BORAZAN 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNÜ KUTLADI

Büro Memur Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan, 26 Ocak ‘Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

MEHMET GÜNGÖRDÜ

 

Büro Memur Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan,Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çalışanlarımız ile bütün Ticaret Bakanlığı çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü kutluyorum.

                                                                                          

Bu vesile ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi gereğince  taşra teşkilatlarında iş yoğunluğu bulunan gümrük idareleri personeline ödenen ilave fazla çalışma ücretinin Bölge Müdürlüğüne bağlı Öncüpınar, Çobanbey, Karkamış ve Akçakale sınır kapılarında zor şartlar altında çalışan gümrük personeline ödenmesi, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatının 2019 yılı başından itibaren kurulmasıyla birlikte Mülga Ekonomi Bakanlığı birimlerinden ve İl Ticaret Müdürlüklerinden Gümrük ve Diş Ticaret Bölge Müdürlüklerine geçen personelede 4458 Sayılı Gümrük kanununun 221 maddesi kapsamında Gümrük fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. 

 

İş riski zamları ile denetim tezminativerilmli

 

Yıllardır gündemde olup bir türlü gerçekleşmeyen gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi konusunda Ticaret Bakanlığınca gerekli girişimlerde bulunularak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması sağlanmalıdır. Muhafaza sınıfı personeline ödenen tayın bedeli katsayısı 2100’den 3000’e çıkarılarak günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Öte yandan Ticaret Bakanlığına bağlı bütün gümrük idaresi çalışanlarına amir-memur ayrımı yapılmaksızın mali sorumluluk, iş güçlüğü, iş riski zamları ile denetim tazminatı verilmelidir. 

 

 Ticaret Bakanlığı gümrük idareleri personeline ödenen fazla mesai ücreti damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamalıdır.

 

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği en kısa sürede -personelin tayin müracaatlarının alındığı Mart/2020 tarihinden önce- yayınlanarak 5 bölgeli rotasyon sistemi değiştirilerek personelin lehine olacak şekilde adil, şeffaf ve uygulanabilir 3 bölgeli rotasyon sistemine geçilmelidir.

 

 Önceki yıllardaki KİK kararlarında bir kereye mahsus olmak üzere lise ve dengi okul mezunlarının Memur ve dengi unvanlara atanabilmeleri için ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenmesine karar verilmiştir. Ancak bu karar halen uygulanmamış olup çalışanlar mağdur edilmişlerdir. Yeni yönetmelik çalışmasında gerekli değişiklikler yapılarak bu sorun giderilmelidir. 

 Gümrük kapılarında vardiya sistemi ile görev yapan personelin uluslararası çalışma örgütü normları ve ulusal mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda ihtiyaç bulunan bölgelere gerekli personel takviyesi yapılarak 24/24, 12/12 gibi çalışma sistemlerine bir daha gündeme getirilmeyecek şekilde son verilmelidir.

X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde çalışan personel haftada 35 saatten fazla çalıştırılmamalıdır. Zararlı ışınlara ve radyoaktif maddelere maruz kalan bu personelin yılda en az bir kez tıbbi muayeneleri yaptırılarak muayene bedeli Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. 

 

Bu temennilerle bütün gümrük çalışanlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü tekrar kutlarım.

 

29.01.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz